Medlemsforeninger

Her er en oversigt over de sociale foreninger der er medlem af Frivilligcenter Tønder.

Idræt, motion og samvær

Aktiv Fritid, Tønder


Aktive Timer, Skærbæk


Idrætsforeningen Rend og Hop


Motion og Samvær i Højer

Vennekredse

Leos Plejecenters Venner, Tønder


Lindevangs Venner, Løgumkloster


Møllevangens Venner, Agerskov


Rosenvængets Venner

Seniorcenter Tønders Venner, Tønder


Vennekredsen for Richtsens Plejecenter, Tønder


Vennekredsen for Toftegården, Toftlund