Nyheder + Det sker

Tag temperaturen på foreningens bestyrelse og fyr op under bestyrelsesarbejdet


Kursus for bestyrelser


Frivilligcenter Tønder afholder sammen med Center for Frivilligt Socialt Arbejde dette kursus for bestyrelsene d.13. juni kl.16.30-19.30 i Tønder. Det sætter fokus på, hvordan I som bestyrelse kan udvikle og styrke jeres interne samarbejde. I får mulighed for at reflektere over jeres egen bestyrelsespraksis: Hvad er et godt bestyrelsesmøde? Hvordan fordeler I bedst arbejdsopgaverne mellem jer, skal de kobles til en bestemt post eller til et bestyrelsesmedlem med bestemte kompetencer?


Kursusindhold:

Opgaverne i en bestyrelse er mangfoldige. Som medlem af bestyrelsen er man fx med til at sikre at foreningen udvikler sig i overensstemmelse med strategien og ikke mindst spillereglerne; foreningens vedtægter. Bestyrelsen har også ansvar for foreningens drift, finansiering af aktiviteter, udvikling af nye tilbud og ikke mindst rekruttering af nye medlemmer. Udover at kunne manøvrere i de mange opgaver, er det vigtigt, at bestyrelsen formår at holde gejsten oppe, og at samarbejdet ikke går i stå.


Med udgangspunkt i deltagernes ideer, erfaringer og udfordringer diskuterer vi på dette lokale kursus det interne samarbejde i bestyrelsen. Kurset præsenterer blandt andet redskaber til fordeling og prioritering af arbejdsopgaverne.


Vi anbefaler, at deltagerne efter kurset sætter tid af til at afprøve de værktøjer, som de bliver præsenteret for på dagen. Det er med til at sikre, at de får et større udbytte af kurset.


Hvem henvender kurset sig til?

Kurset er målrettet bestyrelsesmedlemmer i foreninger, frivilligcentre og frivillige organisationer, som udfører frivilligt socialt arbejde. Det kan både være helt nye bestyrelsesmedlemmer og mere erfarne, som ønsker at få inspiration og redskaber til at udvikle bestyrelsesarbejdet og det interne samarbejde i bestyrelsen. Som deltager skal man være indstillet på at bidrage med egen viden, erfaringer og eksempler.


Underviser:

Sigrid Bolet er rådgiver, underviser og konsulent ved CFSA med stor viden og erfaring med frivillighed, samarbejde mellem kommuner og civilsamfund, foreningsrådgivning og bestyrelsesarbejde.


Læs mere om kurset her.


OBS: Der er et begrænset antal pladser, så skynd dig at melde dig og din bestyrelse til, senest d. 22.maj. Tilmeld dig her:

https://frivilligcentertoender.nemtilmeld.dk/2/


Søg §18 midler til din forening


Husk fristen d.28. februar


Tønder Kommune har afsat midler til støtte af frivilligt socialt arbejde jf. § 18 i serviceloven. Der kan søges om tilskud fra puljen to gange årligt, og fristerne er den 28. februar og den 30. september. Ansøgere til forårets pulje kan forvente svar medio april.

 

Målgruppen er socialt udsatte borgere i Tønder Kommune, der kan have glæde af aktiviteterne, og er først og fremmest til borgere under 60 år:

 

  1. Sårbare børn, unge og familier
  2. Borgere med et handicap
  3. Borgere med sindslidelser
  4. Misbrugere
  5. Udsatte flygtninge og indvandrere

 

For at opnå tilskud er det en betingelse, at indsatsen primært udføres af frivillige. Der ydes som regel ikke tilskud til driftsunderskud af allerede afholdte aktiviteter eller til forplejning, gaver, lønudgifter og rejser. Vær også opmærksom på, at oplysninger i ansøgningen vil blive offentliggjort som led i den politiske behandling. Alle ansøgere bedes oplyse, om der indhentes børneattester.

 

Indsend gerne ansøgningen pr. mail til pokof@toender.dk eller via foreningens digitale postkasse.

 

Der kan også søges § 18 tilskud igennem Fritidsportalen. Det kræver blot en brugeroprettelse, som vi hjælper med. Vi skal have besked om navn, email og tlf.nr. til kn@toender.dk. Adressen til Fritidsportalen er dinfritid-toender.kmd.dk.


Retningslinier for tilskud

Ansøgningsskema

Nyt år - nyt medlemsskab


Godt nytår!


Vi har startet året ud med at sende nye kontingentopkrævninger ud til vores medlemsforeninge. Vi har fået et nyt bogføringssystem, så det kan være, at det ser lidt anderledes ud, end det plejer, men det skulle gerne være lettere for vores medlemmer at betale og lettere for os at håndtere.


Det koster 200 kr. om året at være medlem af Frivilligcenter Tønder, og medlemsskabet følger kalenderåret. Hvis din forening endnu ikke er medlem, så send os en mail på frivilligcentertoende@gmail.com med:


  • Foreningens navn
  • Kontaktperson
  • Mailadresse
  • Telefon
  • By


Da vi har fået et nyt system, kan det være, at din forening har fået en opkrævning uden at ønske medlemsskab. Hvis det er tilfældet, kan du ignorere den eller sende os en kort besked, så sender vi ikke en reminder ud.

Julelukket


Frivilligcenter Tønder holder juleferie, og er derfor lukket fra og med d.23. december 2022 til og med d.2. januar 2023.


Vi glæder os til at vende tilbage til et spændende 2023.


Jul og nytår er forbundet med fællesskab, venner og familie, men desværre sidder alt for mange ufrivilligt alene i disse højtider, men sådan behøver det heldigvis ikke at være.

Julevenner


For mange mennesker er Julevenner.dk blevet et lys i en ellers mørk tid, og der kan være mange grunde til, at man søger nogle at holde jul med.


Måske har du:
Lyst til at gøre en forskel for nogle, som måske sidder alene
Lyst til at opleve en anderledes jul med nye traditioner og god mad
Lyst til at tilbringe en hyggelig aften sammen med søde mennesker  


Så har du ekstra plads ved bordet, eller søger du et hyggeligt hjem at tilbringe juleaften, så opret dig på Julevenner.dk og find dine julevenner for i år.


Det er gratis, og mange har allerede oprettet sig som julevært eller julegæst.


Julevenner.dk er et fælles initiativ af Boblberg og Røde Kors.


Julevenner.dk kan man oprette sig som julevært- eller gæst, og finde nogen at tilbringe en hyggelig juleaften sammen med.


Nytårsvenner


Find dine nytårsfællesskaber på Nytårsvenner.dk.


Der kan være mange grunde til, at man søger nogen at tilbringe nytårsaften med.


Måske har du:

Lyst til at tilbringe en aften med nye traditioner?

Lyst til at gøre en forskel for nogen, som måske sidder alene?

Lyst til at tilbringe en hyggelig aften sammen med søde mennesker?


Så har du ekstra plads omkring nytårsbordet, eller søger du et hyggeligt hjem at tilbringe nytårsaften i, så opret dig på Nytårsvenner.dk og find dine nytårsvenner for i år.


Begge tjenester er gratis for alle, og målet er, at ingen skal føle sig ufrivilligt alene i denne særlige tid.

Pressemeddelse:

Nye ansigter i Frivilligcenter Tønders bestyrelse


Frivilligcenter Tønder har fået udvidet bestyrelsen med to medlemmer og en suppleant.


Mens en stor del af Danmark d.30.november blev skuffede i fodbold, var smilene store og begejstringen ligeså i Frivilligcenter Tønder. I Bøgely i Skærbæk, hvor de hører til, blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling, for at få udvidet bestyrelsen.


Hele 2 repræsentanter meldte sig på banen og en enkelt suppleant sprang på opgaven. Så Frivilligcenteret kan sige velkommen til Bent Olling fra Hjerneskadeforeningen, Jutta Bargum Stein fra Sozialdienst Løgumkloster og til Jytte Evald fra Skærbæk Lokalråd der blev suppleant.


Den nye bestyrelse konstituerede sig umiddelbart efter mødet med formand Poul Erik Hansen, Aktiv Fritid Tønder, Næstformand Erik Jensen, Danske Seniorer Løgumkloster, kasserer Tage Sørensen, Aktive Timer Skærbæk. Derudover består bestyrelsen af Birgitte Lange.


Frivilligcenter Tønder glæder sig til samarbejdet med den nye bestyrelse, udtaler daglig leder Ditte Madvig Evald.