22. marts: Generalforsamling i Frivilligcenter Tønder


SEA, Søndervang 1, Skærbæk kl.19.00


Frivilligcenteret inviterer til generalforsamling med rejer og rosé til de deltagende


Dagsorden ifølge vedtægter.


Alle medlemsforeninger, der har betalt kontingent er stemmeberettigede.


Forslag sendes senest 14 dage før.


Tilmelding i forhold til forplejning senest d.15. marts til friivlligcentertoender@gmail.com eller hansenpou@gmail.com

24. januar: Generalforsamling i Hjerneskadeoforeningen Aabenraa/Tønder/Sønderborg


Tirsdag den 24 januar kl 18 på Folkehjemmet, Haderslevvej 7, Åbenrå.


Tilmelding senest den 16 januar til Annette Dall på 28143273 eller mail ad@hsf.dk eller til Steen Pedersen på 21686996 eller mail sp@hsf.dk


Kl 18 middag.

kl19 Generalforsamling.

Dagsorden ifg. vedtægter.
22.februar: Generalforsamling i SIND

 

SIND HUSET, Østergade 34, Tønder  kl.19.00

 

Dagsorden ifølge vedtægter.

 

Efterfølgende snitter m. drikkevarer samt kaffe.


Forslag til generalforsamlingen skal være Formanden Anne Hvidberg Jørgensen i hænde senest den 15.02.2023


1. februar generalforsamling i Nr. Løgum Seniorer

 

Menighedslokalet, Nørregade 7, Løgumgårde, 6240 Løgumkloster kl. 14.00

 

Dagsorden ifølge vedtægter

 

Efterfølgende kaffe og foredrag med Johannes Engholm Gjesing om

præstehistorier fra Fyn og Sønderjylland og nogen af dem er ikke engang

løwn.

 

Med venlig hilsen

 

Nr. Løgum Seniorer


27. februar: ÅRSMØDE i Tønder Ældreråd


Mandag d. 27. februar kl. 14.00, Langagervej 64, Bredebro


Ældrerådet orienterer om rådets arbejde.


Efter kaffen afholdes  generalforsamling, iflg. vedtægterne skal forslag som ønskes behandlet være formanden, Birte Jørgensen, i hænde skriftligt, senest d.13. februar.


6. marts: Generalforsamling i Hjerteforeningen Tønder


Mandag den 6. marts 2023, klokken 18.00 i Tønder Medborgerhus, Østergade 63


med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Bestyrelsen fremlægger regnskab til orientering
4. Behandling af indkomne forslag (forslag skal være indsendt
til formanden Vivi-Ann Clausen senest 20. februar)
5. Valg af bestyrelse
6. Eventuelt


Kun medlemmer af Hjerteforeningen der har stemmeret, der kan ikke stemmes ved fuldmagt.


Hjerteforeningen er vært ved en kop kaffe og et stykke brød ved arrangementet – Da der sædvanligvis er rift om pladserne, vil vi sætte pris på tilmelding via mail til formanden eller andet bestyrelsesmedlem opført nedenfor


Vel mødt!
Bestyrelsen

14. februar: Årsmøde i Høreforeningen lokalafdeling Aabenraa-Haderslev-Sønderborg-Tønder


Tirsdag d.14. februar 2023 kl.17.00 – 20.30 i Rejsestalden, Damms Gård, Gråstenvej 12, Felsted, 6200 Aabenraa. (Man kommer ind med brug af sygesikringskort)


Kl. 17.00 starter vi med foredrag ved Johnny Sort. Efter foredrag samt et stykke smørrebrød.


Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Godkendelse af dagsorden.
4. Bestyrelsesberetning samt godkendelse.
5. Regnskab samt godkendelse.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Gert Nordklitgaard modtager genvalg.
Jørgen Thomsen (Kasserer) modtager ikke genvalg.
7. Valg af suppleanter.
8. Valg af revisor.
Niels Jessen?
9. Valg af revisor suppleant.
10. Udpegninger til DH og andre repræsentationer.
11. Handleplan for foråret 2023 – gerne forslag til nye aktiviteter her.
12. Indkomne forslag.
13. Evt.


Forslag til årsmødet skal være formanden i hænde senest 8 dage før mødet.


Tilmelding senest torsdag den 9. februar 2023 kl. 20.00. Til formanden:
Kirsten Juul Jensen 53 29 45 00, kirstenjensen22@gmail.com


15. marts: Generalforsamling i BROEN Tønder


Onsdag den 15. marts 2023 kl. 19.00 i Medborgerhuset, Østergade 63, 6270 Tønder.


Dagsorden til generalforsamling i Broen Tønder
1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning
3. Regnskabet forelægges til godkendelse
4. Indkomne forslag
a. forslag skal være formanden skriftligt i hænde senest 5 dage før generalforsamling
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
a. Bestyrelsesmedlemmerne Marianne Fredensborg Nielsen, Helle Madsen, Birgitte Buch, Christin Nedergaard, Hella Thyssen og Jytte H. Andersen modtager alle genvalg
b. Formand Hanne Aalling Risager og kasserer Ella Mølgaard er ikke på valg
6. Valg af revisor
7. Fastsættelse af kontingent
8. Eventuelt


25. februar: Generalforsamling i Nyreforeningen


Lørdag d. 25. 2. 2023 kl. 10.00 i Frivillighedens hus Perlegade 50 Sønderborg.


7. marts: Årsmøde i Ældresagen Løgumkloster-Bredebro-Skærbæk lokalafdeling


Tirsdag d. 7. marts kl. 19.30 i Skærbækcentret. 


16. februar: Årsmøde i Center Royal


Torsdag d.16.februar 2023 kl.14:00-16:00 i Center Royal, Markledgade 6, 6240 Løgumkloster


Dagsorden iflg. vedtægter.

27. marts: Generalforsamling i Varmestuen   


Mandag d. 27. marts klokken 17:30 i Varmestuen : Østergade 37, 6270, Tønder.


Ordinær generalforsamling


20. marts: Årsmøde i DH – Tønder Kommune


Mandag d. 20. marts 2022, kl. 17.00-20.00 på Hagges Musik Pub, Vestergade 80, 6270 Tønder.

 

I lighed med tidligere, vil DH – Tønder Kommune, være vært med kaffe, noget at spise samt øl og vand. Der vil også blive taget hensyn til, at der er mad til diabetikere og vegetarer. Traktementet er i lighed med de øvrige år gratis.

 

Efter gældende regler skal jeg minde om flg.:

At der kun er 1 stemmeberettiget pr. organisation

At indstilling af kandidater til formand/FU skal tilsendes mig senest 21 dage før årsmødet (fristen er mandag den 27.februar).

Er der yderligere forslag til årsmødet er fristen også mandag den 27.februar. Så kan forslag nå at blive sendt ud sammen med dagsorden. 

 

Dagsordenen og mere info med tilmelding vil blive udsendt senest 14 dage inden årsmødet.

 

Med venlig hilsen

 Kurt Serup Poulsen, koordinator for DH – Tønder Kommune

23. marts: Generalforsamling i A93


Torsdag, den 23. marts 2023 – kl. 18.00 i mødelokalet på DANHOSTEL
Tønder Vandrehjem, Sønderport 4, 6270 Tønder


Aftenens program:
kl. 18.00-ca. 19.00 Generalforsamling
kl. ca. 19.00-20.00 Middag incl. en øl eller vand.
kl. ca. 20.00-21.30 Seniorcentrets Kabaretgruppe underholder med forestillingen ”KORS, BÅND og STJERNER”
23. marts: Generalforsamling i HOME-START


Torsdag den 23. marts kl. 19-21 i Byens rum, Toosbuys Torv 1 - 4, i Bredebro.


Vi inviterer hermed ALLE til vores generalforsamling, hvor du vil møde HOME-START Danmarks generalsekretær Sisi Ploug Petersen. Hun vil fortælle om, hvordan HOME-STARTs tilbud gør en forskel. Du vil møde Lene, som vil dele sin oplevelse af, hvad det betyder at være frivillig familieven i HOME-START Tønder. Du vil også møde formand Henning Stengaard Mortensen og lokalkoordinator Rikke Okkels, som vil fremlægge deres årsberetning.

 

Vi mødes Vi håber, du har lyst til at komme.

 

Der bliver serveret kaffe, te og brødtorte.

Har du brug for at få et lift, så sig endelig til, - der er flere biler, som kører. Tilmeld dig på 42 43 79 10 eller til begivenheden oprettet på Facebook

Vi glæder os til at være sammen med jer alle sammen.

 

Med venlig hilsen

HOME-START Tønder

22. marts: Generalforsamling i Selvhjælp SydvestOnsdag den 22. marts 2023 kl. 17.30, Klægager, Østerende 13, 6261 Bredebro

 

Selvhjælp Sydvest inviterer alle betalende medlemmer til generalforsamling. Vi håber, du vil være med til en hyggelig aften med spisning og sang.


Se vedlagte invitation og dagsorden til generalforsamlingen.


Din forenings generalforsamling


Her er der plads til din forenings generalforsamling eller årsmøde.


Send en kort beskrivelse med:


Foreningens navn

Dato, tid og sted

Andet der er vigtigt at vide

Evt. link til indkaldelse


Til frivilligcentertoender@gmail.com

7. februar: Generalforsamling Aktiv Fritid


Medborgerhuset, Tønder, kl.14.


Dagsorden ifølge vedtægter.

8. februar: Generalforsamling

Vennekredsen for Richtsens Plejecenter


Richtens Plejecenter, Tønder, kl. 19.00


Dagsorden iflg. vedtægter.

                                                   
23. februar: Generalforsamling i Aktive Timer


Torsdag den 23. februar 2023 kl 16.00 i Skærbækcentret.


DAGSORDEN
1. Valg af dirigent.
2. Årsberetning
3. Fremlæggelse af revideret regnskab
4. Fastlæggelse af kontingent
5. Fremlæggelse af budget til orientering
6. Indkomne forslag
Forslag der ønskes behandlet skal være formanden
i hænde senest 8 dage for generalforsamlingen.
7. Valg for 2 år:
Bestyrelsesmedlemmer:
Bodil Gubi, modtager genvalg.
Jan Gregersen, modtager genvalg.
Suppleanter for 1 år:
Inger Marie Brandt, modtager genvalg
Peter Steffensen, modtager genvalg
8. Valg af revisor for 1 år
Revisor: Mathias Achner, modtager genvalg
Revisorsuppleant: Astrid Bollerslev
9. Eventuelt.

22. februar: Årsmøde i SEA


Onsdag den 22. februar 2023 kl. 14.00 på SEA, Søndervang 1, Skærbæk


Ud over årsmødet vil der være orientering fra Ældrerådet, Lokalrådet og Ældregruppen.


Ældrerådgiver Helle Buhl kommer og fortæller om sit arbejde med forebyggende hjemmebesøg.