22. marts: Generalforsamling i Frivilligcenter Tønder


SEA, Søndervang 1, Skærbæk kl.19.00


Dagsorden ifølge vedtægter.


Alle medlemsforeninger, der har betalt kontingent er stemmeberettigede.


Forslag sendes senest 14 dage før.


Mere info følger.

24. januar: Generalforsamling i Hjerneskadeoforeningen Aabenraa/Tønder/Sønderborg


Tirsdag den 24 januar kl 18 på Folkehjemmet, Haderslevvej 7, Åbenrå.


Tilmelding senest den 16 januar til Annette Dall på 28143273 eller mail ad@hsf.dk eller til Steen Pedersen på 21686996 eller mail sp@hsf.dk


Kl 18 middag.

kl19 Generalforsamling.

Dagsorden ifg. vedtægter.
22.februar: Generalforsamling i SIND

 

SIND HUSET, Østergade 34, Tønder  kl.19.00

 

Dagsorden ifølge vedtægter.

 

Efterfølgende snitter m. drikkevarer samt kaffe.


Forslag til generalforsamlingen skal være Formanden Anne Hvidberg Jørgensen i hænde senest den 15.02.2023


1. februar generalforsamling i Nr. Løgum Seniorer

 

Menighedslokalet, Nørregade 7, Løgumgårde, 6240 Løgumkloster kl. 14.00

 

Dagsorden ifølge vedtægter

 

Efterfølgende kaffe og foredrag med Johannes Engholm Gjesing om

præstehistorier fra Fyn og Sønderjylland og nogen af dem er ikke engang

løwn.

 

Med venlig hilsen

 

Nr. Løgum Seniorer


7. februar: Generalforsamling Aktiv Fritid


Medborgerhuset, Tønder, kl.14.


Dagsorden ifølge vedtægter.

8. februar: Generalforsamling

Vennekredsen for Richtsens Plejecenter


Richtens Plejecenter, Tønder, kl. 19.00


Dagsorden iflg. vedtægter.

                                                   27. februar: ÅRSMØDE i Tønder Ældreråd


Mandag d. 27. februar kl. 14.00, Langagervej 64, Bredebro


Ældrerådet orienterer om rådets arbejde.


Efter kaffen afholdes  generalforsamling, iflg. vedtægterne skal forslag som ønskes behandlet være formanden, Birte Jørgensen, i hænde skriftligt, senest d.13. februar.


6. marts: Generalforsamling i Hjerteforeningen Tønder


Mandag den 6. marts 2023, klokken 18.00 i Tønder Medborgerhus, Østergade 63


med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Bestyrelsen fremlægger regnskab til orientering
4. Behandling af indkomne forslag (forslag skal være indsendt
til formanden Vivi-Ann Clausen senest 20. februar)
5. Valg af bestyrelse
6. Eventuelt


Kun medlemmer af Hjerteforeningen der har stemmeret, der kan ikke stemmes ved fuldmagt.


Hjerteforeningen er vært ved en kop kaffe og et stykke brød ved arrangementet – Da der sædvanligvis er rift om pladserne, vil vi sætte pris på tilmelding via mail til formanden eller andet bestyrelsesmedlem opført nedenfor


Vel mødt!
Bestyrelsen

14. februar: Årsmøde i Høreforeningen lokalafdeling Aabenraa-Haderslev-Sønderborg-Tønder


Tirsdag d.14. februar 2023 kl.17.00 – 20.30 i Rejsestalden, Damms Gård, Gråstenvej 12, Felsted, 6200 Aabenraa. (Man kommer ind med brug af sygesikringskort)


Kl. 17.00 starter vi med foredrag ved Johnny Sort. Efter foredrag samt et stykke smørrebrød.


Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Godkendelse af dagsorden.
4. Bestyrelsesberetning samt godkendelse.
5. Regnskab samt godkendelse.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Gert Nordklitgaard modtager genvalg.
Jørgen Thomsen (Kasserer) modtager ikke genvalg.
7. Valg af suppleanter.
8. Valg af revisor.
Niels Jessen?
9. Valg af revisor suppleant.
10. Udpegninger til DH og andre repræsentationer.
11. Handleplan for foråret 2023 – gerne forslag til nye aktiviteter her.
12. Indkomne forslag.
13. Evt.


Forslag til årsmødet skal være formanden i hænde senest 8 dage før mødet.


Tilmelding senest torsdag den 9. februar 2023 kl. 20.00. Til formanden:
Kirsten Juul Jensen 53 29 45 00, kirstenjensen22@gmail.com


Din forenings generalforsamling


Her er der plads til din forenings generalforsamling eller årsmøde.


Send en kort beskrivelse med:


Foreningens navn

Dato, tid og sted

Andet der er vigtigt at vide

Evt. link til indkaldelse


Til frivilligcentertoender@gmail.com