Ekstraordinær generalforsamling 30.november

Frivilligcenter Tønder inviterer alle medlemsforeninger til ekstraordinær generalforsamling d.30. november for at få udvidet bestyrelsen.

Det er din forenings mulighed for at blive repræsenteret i Frivilligcenter Tønder, så vi opfordrer alle foreninger til at deltage.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af referent.

3. Valg af 2 stemmetællere.

8.Indkomne forslag.

9.Valg af bestyrelse - nye medlemmer til bestyrelsen.

Bestyrelsens medlemmer vælges for en toårig periode, dvs. de der kommer ind nu er på valg i 2024.

10.Valg af 2 suppleanter for 1 år.

12. Eventuelt

Den ekstraordinære generalforsamling foregår i vores lokaler i Bøgely, Tøndervej 49 i Skærbæk d.30. november kl.17-18. Der vil være kaffe og kage til deltagerne. Tilmeld gerne senest d.27. november på mail: frivilligcentertoender@gmail.com eller sms 60 24 73 00.