www.sogn.dk
❤ Julehjælp i folkekirken uddeles af de lokale kirker. Mange kirker uddeler julehjælp for midler, der er samlet ind i sognet. Det kaldes ofte sognets menighedspleje.


www.menighedsplejen.dk
❤ Hvis der ikke uddeles julehjælp i din lokale kirke, kan du søge om julelegat hos Samvirkende Menighedsplejen. Det kræver, at du får din ansøgning attesteret hos den lokale sognepræst. Sognepræsten kan også søge på vegne dig.


www.blaakors.dk
❤ Blå Kors uddeler julehjælp til trængende. Familier og personer, som i forvejen har tilknytning til Blå Kors' arbejde, vil blive prioriteret først. Der bliver åbnet for ansøgninger den 24. oktober 2022.


www.børnesagen.dk
❤ Hvert år samler de danske kirker ind, så udsatte familier i Danmark kan fejre jul. Julestipendierne formidles via Børnesagens Fællesråd til enlige forsørgere, der har en meget dårlig økonomi.


www.rodekors.dk
❤ Røde Kors' julehjælp varierer fra afdeling til afdeling. Du skal kontakte din lokale Røde Kors-afdeling for at komme i betragtning.


www.frelsenshaer.dk
❤Frelsens Hær uddeler julehjælp til trængende. Man kan søge julehjælp via en online ansøgning fra den 1. – 30. november.


www.mitsamlelån.dk/bermann-rosenbergs-julehjaelp

Bermann & Rosenbergs Julehjælp uddeler fem gange julehjælp á kr. 1.000,00 til værdigt trængende. Frist d.18. december kl.23.00 Udbetaling sker den 21. december og der kan ansøges via linket.


www.folkehjaelp.dk
❤ Dansk Folkehjælp uddeler julehjælp til enlige forsørgere. Der er mulighed for at søge julehjælp i perioden 17. oktober til 20. november


www.jv.dk
❤Ønsketræ:
Fra den 23. november kan man afhente julehjerter på træet i Mediehusets foyer på Lillegade 11 i Tønder. Husk at der altid skal registreres af Mediehusets personale, når et ønske/hjerte tages fra træet.


Facebook-gruppen "Julehjælp 2022"
 I denne Facebook-gruppe kan du modtage en donation eller du kan hjælpe ved at give en familie en håndsrækning. Se mere information i Facebook-gruppen (kræver medlemskab). 


www.moedrehjaelpen.dk
 Mødrehjælpen uddeler hvert år julehjælp til økonomisk trængte familier. Både mødre og fædre kan søge. Der kan søges frem til fredag den 10. december kl 10:00.


www.lions.dk
 Flere af Lions lokalafdelinger yder julehjælp til trængte familier. Tag kontakt til den afdeling, der ligger nærmest dig for at få nærmere information om, hvordan du søger.


www.julehjaelpen.dk
 Gennem Julehjælpen kan man donere eller ansøge om hjælp i form af legetøj, tøj, gavekort og alle de mange andre genstande, der bliver doneret af private samt virksomheder. De frivillige bag Julehjælpen kommer ikke i direkte kontakt med donationerne, men formidler blot kontakten mellem donor og ansøger.


www.morbarn.grant.nu
 Foreningen til Støtte for Mødre og Børn er en landsdækkende privat forening, som yder økonomisk eller rådgivningsmæssig støtte til enlige mødre eller fædre og gravide, herunder uddeler foreningen julehjælp. Julehjælpen er et legat på 1000 kroner, som kan søges i perioden 24. september til 1. december 2022.