Generalforsamling i frivilligcenter Tønder

Frivilligcenter Tønder afholder generalforsamling onsdag d. 22. marts 2023 kl. 19.00 på SEA, Søndervang 1, 6780 Skærbæk


Vi opfordrer til et stærkt fremmøde, så Frivilligcentret kan gå året i møde med et stærkt mandat!


Frivilligcenter Tønder inviterer til generalforsamling med Rejer og Rosé til de deltagende. Der er flere ledige pladser i bestyrelsen, og vi opfordrer alle medlemsforeninger at overveje at opstille en kandidat, for at vores bestyrelse kan sin bibeholde bredde og styrke.


Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af 2 stemmetællere
 4. Bestyrelsens årsberetning (v/formanden)
 5. Forelæggelse af regnskab til godkendelse (v/kassereren)
 6. Forelæggelse af budget for det kommende år til godkendelse (v/kassereren)
 7. Godkendelse af kontingent
 8. Indkomne forslag. Skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen
 9. Valg af bestyrelse. Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år.
 10. På valg er:
  • Poul Erik Hansen, Aktiv Fritid (genopstiller)
  • Tage Sørensen, Aktive Timer (genopstiller)
  • Birgitte Lange, ekstern (genopstiller ikke)
 11. Valg af 2 suppleanter for 1 år
 12. Valg af registreret eller statsautoriseret revisor
 13. Eventuelt


Hver medlemsforening har 1 stemme.


Til orientering: Frivilligcenter Tønder forventer, at centerleder Liv Øvlisen Brun Jensen er tilbage efter endt barselsorlov 12. maj. Vi forventer desuden at fastholde afløser Ditte Madvig Evald resten af 2023 eller længere.


Af hensyn til forplejning bedes I tilmelde Jer senest onsdag d. 15. marts til: frivilligcentertoender@gmail.com eller formanden hansenpou@gmail.com


Med venlig hilsen

På Frivilligcenter Tønders vegne

Poul Erik Hansen, formand