Frivilligcenter Tønders bestyrelse, er centerets øverste myndighed og bliver hvert år i marts måned valgt på den årlige generalforsamling. De fleste er valgt blandt vores foreninger, men også personer uden direkte tilknytning til den frivillige sociale verden kan, i et begrænset omfang, finde en plads i bestyrelsen for at sikre bredde og mangfoldighed.


Bestyrelsen pr. 20. marts 2024


Forperson: Poul Erik Hansen (Aktiv Fritid)

Næstforperson: Erik Jensen, (Danske Seniorer Løgumkloster)

Kasserer: Tage Sørensen (Aktive Timer)

Medlem: Jutta Bargum Stein (Sozialdienst Løgumkloster)

Medlem: Bent Olling (Hjerneskadeforeningen)


Suppleant: Jytte Evald (Skærbæk Lokalråd)

Suppleant: Børge Rossen (Ældresagen Tønder/Højer)