Frivilligcenter Tønders bestyrelse, er Centrets øverste myndighed og bliver hvert år i marts måned valgt på den årlige generalforsamling. De fleste er valgt blandt vores foreninger, men også personer uden direkte tilknytning til den frivillige sociale verden kan, i et begrænset omfang, finde en plads i bestyrelsen for at sikre bredde og mangfoldighed.


Bestyrelsen pr. 22. marts 2023


Formand: Poul Erik Hansen (Aktive Fritid)

Næstformand: Erik Jensen, (Danske Seniorer Løgumkloster)

Kasserer: Tage Sørensen (Aktive timer)

Medlem: Jutta Bargum Stein (Sozialdienst Løgumkloster)

Medlem: Bent Olling (Hjerneskadeforeningen)


Suppleant: Jytte Evald (Skærbæk Lokalråd)


Referater fra 2023

Referater fra 2022

Referater fra 2021

Referater fra 2020

Referater fra 2019