Generalforsamling i frivilligcenter Tønder 2024

Frivilligcenter Tønder inviterer til generalforsamling med Snak og Snitter

onsdag d. 20. marts 2024 kl. 17 hos SEA, Søndervang 1, 6780 Skærbæk


Generalforsamlingen i Frivilligcenter Tønder får i år besøg af Torben Lindbæk-Larsen, fagchef i Pleje og Omsorg ved Tønder Kommune, som vil give et indblik i URBACT Breaking Isolation-projektet. Projektet, som Tønder Kommune er en del af sammen med ni andre EU-byer, har til formål at bryde social isolation. Torben vil fortælle om internationale erfaringer, projektets implementering i Tønder Kommune og hvordan lokale aktører kan blive en del af løsningen. At bryde ensomhed og social isolation en del af kernen i frivilligt socialt arbejde, så vi glæder os til et spændende og relevant oplæg.


Derefter er der generalforsamling med følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af 2 stemmetællere
 4. Bestyrelsens årsberetning til orientering (v/formanden)
 5. Forelæggelse af regnskab til godkendelse (v/kassereren)
 6. Forelæggelse af budget for det kommende år til godkendelse (v/kassereren)
 7. Indkomne forslag. Skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Bestyrelsen har lavet forslag til vedtægtsændringer, som udsendes sammen med denne indkaldelse. De kan også fås ved henvendelse til frivilligcenteret.
 8. Fastsættelse af kontingent
 9. Valg af bestyrelse. Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år. På valg er:                                                                                                                    
  • Erik Jensen, Danske Seniorer Løgumkloster (genopstiller)
  • Jutta Bargum Stein, Sozialdienst Løgumkloster (genopstiller)
  • Bent Olling, Hjerneskadeforeningen (genopstiller)
 10. Valg af 2 suppleanter for 1 år. På valg er:                                                           Jytte Evald, Skærbæk Lokalråd (genopstiller)
 11. Valg af registreret eller statsautoriseret revisor
 12. Eventuelt


Hver medlemsforening har 1 stemme, og der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Efter generalforsamlingen serveres der snitter, og der er tid til snak.


Af hensyn til forplejning bedes I tilmelde jer senest onsdag d. 13. marts til: frivilligcentertoender@gmail.com eller forpersonen hansenpou@gmail.com